KAMO SA SMEĆEM: Nemate još žute i smeđe vrećice – evo što činiti

Neki građani još uvijek nisu dobili nove pakete vrećica za plastiku i biootpad, a čija je podjela počela sredinom listopada.

Iz Zagrebačkog holdinga kažu da korisnicima njihovih usluga dijele žute vrećice za odvojeno prikupljanje plastike i metala, te smeđe vrećice za odvojeno prikupljanje biootpada za zgrade.

“Vrećice dijele djelatnici Zagrebačkog holdinga koji su raspoređeni u četiri tima: sjever, jug, istok i zapad. Podjela vrećica je u tijeku, i svi građani Zagreba će dobiti vrećice. Ako je netko prilikom podjele izuzet, može se javiti u Zagrebački holding na mail adresu zgvrecice@zgh.hr”, kazali su za net.hr.

Iz Holdinga mole građane koji više nemaju vrećica da do dodjele plastičnu i metalnu ambalažu odlažu u žute spremnike na javnim površinama, te u reciklažna i mobilna reciklažna dvorišta.

“Važno je naglasiti da je biootpad važno odlagati u biorazgradivom materijalu, u bilo koju drugu biorazgradivu vrećicu, papirnatu vrećicu ili direktno u smeđi spremnik”, kažu iz Zagrebačkog holdinga.