IZBOR ŽUPANA MEĐIMURJA: Evo kako će se glasovati u uvjetima pandemije

Mnogi se u Međimurju pitaju kako izgledaju preporuke i pravila koja će zbog koronavirusa vrijediti na dan 28. studenog kada su izbori za župana Međimurske županije.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na službenoj je stranici objavilo zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Međimurske županije.

1. Kandidatkinja: SANDRA HERMAN
Kandidat za zamjenika: ZORAN VIDOVIĆ
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2. Kandidat: MLADEN NOVAK
Kandidatkinja za zamjenicu: TANJA POTOČNIK-HUNJADI
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

3. Kandidat: MATIJA POSAVEC
Kandidat za zamjenika: JOSIP GRIVEC
MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA – MATIJA POSAVEC – NL

4. Kandidat: DARKO ZVER
Kandidat za zamjenika: BORIS BISTROVIĆ
FOKUS

Službena uputa državnog izbornog povjerenstva za birače tijekom ove COVID-19 pandemije:
-U objektu u kojem se nalazi biračko mjesto, birači su dužni kretati se najkraćim mogućim putem prije glasanja, od ulaza u objekt do prostorije u kojoj se glasa te, nakon glasanja, od prostorije do izlaza iz objekta, te se suzdržavati od nepotrebnog zadržavanja u objektu.
– Ako birač pristupi na biračko mjesto bez maske, predsjednik, odnosno potpredsjednik biračkog odbora ovlašten je biraču dati masku. Birač nakratko skida masku jedino kada član biračkog odbora zadužen za provjeravanje identiteta birača, utvrđuje njegov identitet, kojom prilikom se nalazi na udaljenosti od 2 metra od navedenog člana biračkog odbora, kao i od drugih osoba.
– Birači koji imaju oštećenja kože i noktiju na rukama, obavezno moraju nositi rukavice.
– Birači su dužni, prilikom ulaska u prostoriju, omogućiti da im član biračkog odbora nanese dezinficijens na ruke ili sami nanijeti dezinficijens na ruke.
– Preporučuje se da birač sa sobom donese kemijsku olovku kojom će glasati.
Donošenje vlastite kemijske olovke, međutim, ne isključuje obvezu birača dezinficiranja ruku na ulazu i na izlazu iz prostorije.
– Ako birač sa sobom ne donese kemijsku olovku kojom će glasati, za glasanje se koristi kemijska olovka na biračkom mjestu. Neophodna je pravilna i dosljedna dezinfekcija ruku na ulasku i izlasku iz prostorije, kako bi, između ostalog, istu kemijsku olovku na biračkom mjestu moglo tijekom glasanja koristiti više birača. Pored navedenog, članovi biračkog odbora vode brigu da se tijekom dana u više navrata kemijske olovke na biračkom mjestu obrišu dezinficijensom.
– U prostoriju birači ulaze i izlaze jedan po jedan na način da je razmak među biračima i ostalim prisutnim osobama najmanje 2 metra. Birači na red čekaju ispred ulaza prostorije, održavajući razmak od 2 metra. – Potrebno je voditi računa da birači, ako čekaju na ulazak u biračko mjesto u zatvorenom prostoru (npr. hodniku), čekaju u zatvorenom prostoru što kraće, a prednost se daje čekanju na otvorenom kada je god to moguće organizirati.
– U prostoriji može istovremeno biti samo onoliko birača koliko je označenih mjesta za glasanje.
– O broju birača na biračkom mjestu brigu vodi član biračkog odbora kojeg je predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika biračkog odbora zadužio za nanošenje dezinficijensa, odnosno kontroliranje nanošenja dezinficijensa. Birači se zadržavaju na biračkom mjestu najkraće moguće vrijeme koje je potrebno za glasanje.

Službena uputa državnog izbornog povjerenstva za birače koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, bez obzira radi li se o biračima koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta ili se radi o biračima kojima je izrečena mjera samoizolacije:
– Birači koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, bez obzira radi li se o biračima koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta ili se radi o biračima kojima je izrečena mjera samoizolacije, glasat će pod uvjetima propisanim Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L V (dalje: Obvezatne upute).
– Kada birač na način propisan Obvezatnim uputama obavještava općinsko/gradsko izborno povjerenstvo ili birački odbor o nemogućnosti pristupanja biračkom mjestu, dužan je izborno tijelo koje obavještava obavijestiti o razlogu zbog kojeg ne može pristupiti biračkom mjestu.
– Birački odbor će biraču koji je o nemogućnosti pristupanja biračkom mjestu obavijestio općinsko/gradsko izborno povjerenstvo ili birački odbor na način propisan Obvezatnim uputama, omogućiti glasanje na adresi njegova prebivališta, ako je ta adresa u obuhvatu biračkog mjesta.
– Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta, biraču omogućuju glasanje na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata u stan/kuću u kojem/kojoj se birač nalazi, osim ako birač nije u mogućnosti pristupiti ulaznim vratima, kada članovi biračkog odbora sve radnje obavljaju u stanu/kući. – Članovi biračkog odbora koji posjećuju birača koji ne može pristupiti biračkom mjestu zbog izrečene mjere samoizolacije, biraču omogućuju glasanje isključivo na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata u stan/kuću u kojem/kojoj se birač nalazi.
– Obaveza nošenja maske iz točke 3. ove Tehničke upute, odnosi se članove biračkog odbora koji posjećuju birače, kao i na birače.
– Članovi biračkog odbora koji posjećuju birače obavezno nose rukavice. Članovi biračkog odbora koji biraču omogućuju glasanje u stanu/kući, obavezno nose i nazuvke na cipelama.
– Članovi biračkog odbora koji posjećuju birače nose sa sobom dezinficijens za ruke te dezinficiraju rukavice (kao što bi dezinficirali ruke da nemaju rukavice) prije i poslije svake posjete pojedinom biraču. Dezinficijensom se dezinficiraju i ruke birača prije i poslije glasanja.
– Nakon 10 posjeta biračima, članovi biračkog odbora koji posjećuju birače dezinficiraju i skidaju rukavice te ih odlažu u vrećicu koju članovi biračkog odbora moraju nositi sa sobom. Potom dezinficiraju ruke i stavljaju novi par rukavica. Po povratku na biračko mjesto, vrećica s korištenim rukavicama odlaže se u kantu za otpatke u kojoj je vrećica.
– Nakon što su omogućili glasanje biračima koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu, članovi biračkog odbora koji posjećuju birače po povratku na biračko mjesto najprije dezinficiraju ruke/rukavice i potom omotnice s glasačkim listićima kao i sav drugi izborni materijal predaju predsjedniku biračkog odbora, skidaju rukavice s ruku, odlažu ih u kantu za otpatke u kojoj je vrećica i dezinficiraju ruke. Naprijed navedene upute primjenjuju se i na glasanje birača koji ne mogu pristupiti biračkom mjestu zbog invaliditeta, uslijed čega im se omogućava glasanje izvan prostorija biračkog mjesta.
Obaveza nošenja maske iz točke 3. ove Tehničke upute, odnosi se i na birače koji glasaju izvan prostorija biračkog mjesta.

Sve je to objavljeno i na Facebook stranici Podrška županu – Matija Posavec