IZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: Milijun kuna za priključenja na javni vodoopskrbni sustav

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv namijenjen javnim isporučiteljima vodnih usluga za financiranje troškova priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav obiteljskih kuća s područja Zagrebačke županije, čiji bunari nisu više u funkciji nakon potresa.

“Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2024. godine, a u tekućoj 2022. godini za ovu namjenu osigurano je milijun kuna. Pod troškovima priključenja na postojeći javni vodoopskrbni sustav smatraju se svi troškovi koji se ugovore s javnim isporučiteljem vodne usluge, a koji uključuju izvedbu priključka s građevinskim i montažnim radovima, vodomjer i sanaciju ceste, troškove na internom dijelu instalacije uključujući postavljanje šahta, odnosno vodomjernog okna te troškovi izrade nalaza ovlaštenog inženjera građevinske struke.

Financijska sredstva dodijelit će se prijavitelju koji u svojoj prijavi dokaže da je javni isporučitelj vodnih usluga za područje Zagrebačke županije, da se obiteljska kuća za koju se izvodi priključak na javni vodoopskrbni sustav nalazi na području Zagrebačke županije i da je prije potresa bila priključena na vlastiti bunar, da se priključak izvodi na postojeći javni vodoopskrbni sustav te da je vlasnik i/ili srodnik vlasnika obiteljske kuće imao u istoj prijavljeno prebivalište, odnosno boravište u vrijeme potresa.

Tekst Javnog poziva, upute za prijavitelje i obrasci nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji.