IZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: Milijun kuna za nove katastarske izmjere

Zagrebačka županija uputila je gradovima i općinama na svom području javni poziv za prijavu projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije.

Za tu namjenu Zagrebačka županija je osigurala 1.000.000 kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2019. godine.

Opći cilj sufinanciranja ovakvih projekata je poticanje dugoročno održivog i teritorijalno uravnoteženog razvoja na cijelom području Zagrebačke županije.

Za projekte jedinica lokalne samouprave (JLS) I., II., III. I IV. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može izdvojiti do 100% iznosa vrijednosti projekta, za gradove i općine V. i VI. stupnja razvijenosti maksimalni iznos sufinanciranja iznosi do 80% ukupne vrijednosti, dok one najrazvijenije JLS koje se nalaze VII. i VIII. skupini razvijenosti mogu ostvariti maksimalnu potporu do 60% iznosa vrijednosti.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve gradove i općine na svom području da svoje prijave dostave najkasnije do 30. studenoga 2019. godine. Tekst javnog poziva i druge informacije nalaze se na službenoj stranici www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na broj telefona 01/6009-409.

Prijava projekata se vrši isključivo elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb uz naznaku „Prijava za financiranje programa/projekata izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije“. Također, prijavni obrazac može se i osobno predati u Pisarnicu Zagrebačke županije koja se nalazi na već spomenutoj adresi na 6. katu.

Komentiraj