IZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: 550.000 kuna za programe i projekte braniteljskih udruga

Zagrebačka županija temeljem javnog natječaja dodijelit će 550.000 kuna udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji. Natječaj je otvoren do 2. ožujka 2020. godine.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga putem njihovih programa i projekata koje provode na lokalnoj razini.

Financijska potpora za pojedini program i projekt može iznositi najmanje 5.000 kuna, a najviše 80.000 kuna, dok prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru ovog javnog natječaja. Pritom prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije. Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika, a sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

Elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti, formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati popunjeni prijavni obrazac, potpisati ga, ovjeriti te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – Udruge proizašle iz Domovinskog rata – NE OTVARAJ “.

Poštom, na način da se popunjeni prijavni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom dostavi preporučenom poštom na gore navedenu adresu.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci dostupni su na stranici www.zagrebacka- zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti na brojeve telefona: 01/6009-485, 01/6009-464 ili 01/6009-405.

Komentiraj