IZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE: 240.000 kuna poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika

poduzetnici

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za prijavu programa/projekata za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika na području Županije za 2017. godinu za što je osigurano 240.000 kuna. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

Prijaviti se mogu poduzetničke potporne institucije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (kao što su razvojne agencije, poduzetnički centri, itd.) i udruženja obrtnika sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Potpore će se dodjeljivati za sufinanciranje pohađanja i organiziranja edukacija za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina, za jačanje konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika te djelatnika institucija i gradova i općina s područja Zagrebačke županije. Također, sufinancirat će se i oprema koja je nužna za organizaciju navedenih edukacija.

Maksimalni iznos sredstava koje poduzetničke potporne institucije u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu ostvariti je 50.000 kuna, a udruženja obrtnika 30.000 kuna. Zagrebačka županija sufinancirat će maksimalno 90% prihvatljivih troškova po pojedinom projektu.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve potencijalne korisnike da svoje prijave s cjelokupnom dokumentacijom dostave elektronskim putem na adresu uog@zagrebacka-zupanija.hr, a originale prijavnog obrasca i izjave o osiguranju vlastitih sredstava dostave preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb s naznakom „Prijava za dodjelu potpora poduzetničkim potpornim institucijama i udruženjima obrtnika u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu“ ili osobno u Pisarnicu na istoj adresi na 6. katu.

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, obrazac za prijavu, obrazac izvještaja i donesene odluke o kriterijima i raspisivanju javnog poziva nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka-zupanija.hr), a više informacija i odgovori na dodatna pitanja mogu se dobiti na broj telefona 01/ 6009-415, telefax: 6009-488 ili e-mailom na uog@zagrebacka-zupanija.hr.