IZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE: Velika ulaganja u zdravstvene ustanove

Obilježen je Hrvatski dan liječnika, što je prilika da se zahvali svima koji svoje znanje, napore, požrtvovnost, nesebičnost i predanost usmjeravaju na dobrobit pacijenata.

U Županijskoj bolnici Čakovec godišnje se hospitalizira gotovo 14 tisuća pacijenata, ostvaruje se oko 90.000 bolničko-opskrbnih dana, obavi više od 3.200 operativnih zahvata, 2.500 operativnih zahvata u jednodnevnoj kirurgiji i preko 9.000 malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata.

U polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici na godišnjoj razini usluge liječenja obuhvate 546.000 pacijenata kojima se pruži 1,355.000 liječničkih usluga. (podaci 2021.).

Nastojat će se i dalje brojnim investicijama ulagati u zdravstveni sustav, kao i činiti sve da se snagom argumenata izbori da zdravstvene ustanove ostanu u sustavu odlučivanja na lokalnoj razini, bez obzira na sve otpore koji zbog toga nastaju.

Zdravstveni kompleks veliko je gradilište, pri kraju su radovi na obnovi Županijske bolnice Čakovec, dogradnji Zavoda za javno zdravstvu te uređenju Zavoda za hitnu medicinu. Izgrađen je novi Dom zdravlja, paviljon za radiološku djelatnost, obnovljen odjel neonatologije, abdominalne i dječje kirurgije. Rekonstruirana je „stara interna“ s uređenim odjelima, rekonstruiran je i opremljen Odjel pedijatrije, uređen prilaz u zdravstvene ustanove.

Ove godine je u planu nabava novih uređaja, obnova Odjela neurologije, a radi se na projektnoj dokumentaciji uređenja zgrade za Centar palijativne medicine i uređenje biokemijskog laboratorija za vađenje krvi, uz ostale projekte koji su u planu.

“Brojnim ulaganjima u naš zdravstveni sustav želimo poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, našim građanima omogućiti da imaju moderan, funkcionalan i dobro opremljen zdravstveni sustav, a naše liječnike zadržati u našem Međimurju. Svim liječnicama i liječnicima čestitam
Hrvatski dan liječnika!”, riječi su župana Matije Posavca,