IZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE: Nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza

U četvrtak, 16. studenoga, počinje vrijediti nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

U Međimurskoj županiji ona će omogućiti zapošljavanje dodatnih timova i kvalitetniju hitnu medicinsku pomoć. Poručili su to čelnici Županije i međimurskog Zavoda za hitnu medicinu, navodeći da nova mreža donosi i rasterećenje za županijski proračun.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje preuzima financiranje dvaju timova hitne medicinske pomoći u Kotoribi i jednog u Murskom Središću koje je financirala Županija.

– Mrežom je predviđen rad ispostave Zavoda u Kotoribi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Dakle, ispostava će raditi cijeli tjedan, a ne samo vikendom kao do sada. Mrežom je također predviđeno i financiranje dvoje djelatnika u prijavno- dojavnoj jedinici u djelatnosti sanitetskog prijevoza, koji su ustvari već zaposleni u Zavodu, ali na teret Zavoda, rekla je Vladimira Križaj-Grabant, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

– Mi ćemo i dalje stajati, i nakon ovoga, uz Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, osluškujući, uvažavajući sve njihove potrebe i na taj način ćemo kreirati proračun i za 2024. godinu. Dakle, ponavljam, ovo je doista jedan veliki korak koji će u prvi fokus staviti pacijenta i zadovoljavanje njihovih zdravstvenih potreba, naglasio je Matija Posavec, međimurski župan.