ISTRAŽIVANJE POKAZUJE: Porasla konzumacija kanabisa u Hrvatskoj

kanabis

Prema istraživanju Instituta Ivo Pilar o Zlouporabi sredstava ovisnosti u općoj polupaciji RH, raste konzumacija kanabisa a sukladno tome i stav populacije o legalizaciji te biljke, pa tako gotovo 28 posto ispitanika smatra da bi indijsku konplju trebalo ozakoniti.

Na uzorku od gotovo 5.000 ljudi, ispitivana je uporaba legalnih i ilegalnih droga a po prvi put i uporaba novih droga. Istraživanje je pokazalo da je su nove droge najpopularnije u najmlađoj dobnoj skupini od 15 do 24 godine, kaže voditeljica projekta dr. Renata Glavak Tkalić. Dodaje da je odnosu na 2011. zamjetna veća uporaba kanabisa dok se uporaba ostalih sredstava ovisnosti nije znantno mijenjala, prenosi Media servis.

‘‘Naše istraživanje je pokazalo, ono je na ispitanicima od 15 godina, nisu zahvaćeni oni mlađi, da je u općoj populaciji prosjek prvog konzumiranja kanabisa 18,5 godina. Naravno, ta dob će biti i mlađa ako se obuhvate ispitanici mlađi od 15 godina pa treba pogledati istraživanja koja su rađena na školskoj populaciji.

‘‘Cilj istraživanja je vidjeti jesu li aktualne mjere prevencije ovisnosti učinkovite ili ih treba mijenjati”, ističe v.d. ravnatelja vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković.

Trenutno je na području EU više od 600 različitih spojeva koji su osmišljeni da zaobiđu legalnu kontrolu.

‘‘Mi poduzimamo određene mjere kako bismo spriječili njihovu distribuciju i prodaju, odnosno suzbili ponudu naročito kroz smart shopove, tu radimo vrlo represivno. Problem je što veliki broj imnterentskih sučelja reklamiraju takve proizvode, neki čak kao biljne i zdrave pripravke, ma da se radi uglavnom o prizvodima koji nemaju nikakvu drugu uporabu.‘‘

Prema iskustvu ministrice socijalne politike i mladih Bernardice Juretić, koja je svojevremeno radila s ovisnicima, najčešći uzrok odavanja porocima je popunjavanje raznih praznina.‘‘Svi misle ili su uvjereni da ako imaju neki problem, da će ga riješiti ako se napiju ili će se nagutati tableta ili će uzeti neka sredstva koja su im ponuđena. Sva ta konzumirana srsdstva nas dovode u neko irealno stanje, znači bježimo od realiteta.‘‘