INSPEKCIJA UTVRDILA NEPRAVILNOSTI: Nakon nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

Nakon provedenog nadzora u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, prosvjetni inspektor je donio rješenje kojim je utvrdio nepravilnosti u radu Škole i izdao određene mjere u skladu s utvrđenim stanjem.

Utvrđeni su propusti:

– u godišnjem planu i programu Škole temeljem kojeg Škola provodi cjelokupan rad,

– propuste u planiranim poslovima, mjestu i vremenu te izvršavanju poslova,

– nije adekvatno utvrđena potrebna satnica za sve oblike odgojno-obrazovnog rada,

– tablica zaduženja nije bila na odgovarajući način napravljena,

– planovi rada ravnateljice i stručnih suradnika te školskog odbora, razrednih i nastavničkih vijeća nisu bili napravljeni na odgovarajući način,

– nepravilno i nepotpuno je vođena pedagoška dokumentacija (e-dnevnik) (nema zapisnika o roditeljskim sastancima, razrednog vijeća i sl., nisu navedeni podaci o suradnji s roditeljima…),

– cijele godine pojedini nastavnici bilješke i ocjene su u e-dnevnik upisivali sa zakašnjenjem,

– ravnateljica ne pregledava i nadzire pedagošku dokumentaciju što joj je obaveza kao stručnom voditelju ustanove,

– stručni suradnici ne provjeravaju ispravljanje pedagoške dokumentacije niti vode vlastite propisane dokumentacije,

– E-matice se ne vode ažurno na predviđen način.

Zbog navedenih propusta prosvjetni inspektor je izrekao mjere. Inspektor je naredio Školi da:

– uskladi s odredbama članka 28. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi godišnji plan i program rada Škole,

– nastavnicima uskladi poslove ugovorene ugovorom o radu sa zaduženjima,

– uskladi vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama,

– da ravnateljica redovito pregledava pedagošku dokumentaciju u e-Dnevniku i nadzire pravodobno vođenje pedagoške dokumentacije te radi uvid u nastavu i radi analizu rada svih nastavnika i stručnih suradnika, zatraži provjeru prethodne osuđivanosti radnika Škole iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa te provjeru vjerodostojnosti obrazovnih isprava za administrativno-tehničke radnike Škole,

– da pedagoginja vrši uvid u nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada nastavnika,

– da nastavnici upoznaju učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja sukladno odredbi članka 12. stavka 1. i 13. stavka 1. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi,

– da razrednici obavještavaju roditelje o elementima vrednovanja, kao i planiranim metodama, načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet sukladno odredbi članka 14. stavka 1. i 2. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi,

– da se na mrežnim stranicama Škole objavljuju sve informacije definirane Zakona o pravu na pristup informacijama te Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (termini za individualne informativne razgovore svih nastavnika, Etički kodeks, Pravilnik o radu, Poslovnik o radu Školskog odbora, Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća te zaključke sa sjednica Školskog odbora).

Inspektor je Školi i ravnateljici izdao obvezni prekršajni nalog. Inspektor je izrekao prijedlog ravnateljici za izdavanje pisanog upozorenja nastavnici matematike.

Vezano uz promjene zaključenih ocjena, inspektor nije utvrdio upis ocjena u e-Imenik nakon sjednice Razrednog vijeća održane 27. lipnja 2022. godine. Inspektor je utvrdio da je nastavnica u rubriku za ocjenjivanje 27. lipnja 2022. godine upisala određene ocjene, da su zaključne ocjene bile donesene prije održavanja sjednice Razrednog vijeća jer je Razredno vijeće na sjednici potvrdilo utvrđene ocjene čime su ocjene formalno-pravno valjane. Isto tako, profesorica matematike izjavila je da je zaključene ocjena promijenila jer je „od nje traženo da promijeni zaključene ocjene“.

Budući da prosvjetni inspektor nema mehanizme utvrditi neupitno činjenično stanje i razloge te s obzirom na različite izjave djelatnika škole prosvjetni inspektor će Zapisnik zajedno s ranije navedenim potpisanim izjavama proslijediti nadležnim tijelima na postupanje i utvrđivanje činjeničnog stanja, a rješenje s mjerama koje treba izvršiti je poslano Školi.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!