INICIJATIVA “67 JE PREVIŠE”: Potpisi za referendum od 27. travnja do 11. svibnja

Inicijativa “67 je previše” sutra će u Zagrebu održati posljednji skup sindikalnih povjerenika i aktivista, nakon čega predstoji prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma, koje će trajati od 27. travnja do 11.svibnja.

Pitanje je formulirano tako da se eventualnom pobjedom na referendumu mijenja zakon o mirovinskom osiguranju. Milan Koštro u ime Inicijative:

“Pravo na odlazak u mirovinu ostvarit će se sa 65, umjesto sa 67 godina. Smanjit će se penalizacija prijevremenih mirovina. Usporit će se izjednačavanje uvjeta za odlazak u mirovinu za žene.

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarivat će se sa 60 godina života i 35 godina staža te će se pravo na mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ostvarivati u dobi od 60 godina i s 41 godinom staža.”