IMUĆNIJI ĆE PLAĆATI VIŠE: Zagreb mijenja najamnine za gradske stanove – evo kako

Grad Zagreb odlučio je izmijeniti Odluku o najmu stanova na način da ona bude socijalno pravedna, odnosno da se stanovi ubuduće dodjeljuju sukladno prihodu kućanstva.

U priopćenju se navodi: To do sada nije bio slučaj, pa su npr. najamnine od 100 eura plaćala kućanstva s prihodima iznad 6,000 eura, dok socijalno ugroženi građani i obitelji godinama čekaju na gradski stan. Takav primjer je četveročlana obitelj koja po dosadašnjoj odluci za gradski stan od 64 m2 plaćala 115 eura mjesečne najamnine, a ima mjesečni prihod kućanstva od 6,200 eura.

Ovakvi primjeri su brojni, i stoga Grad Zagreb mijenja Odluku o najmu stanova i Zaključak o visini najamnine tih stanova s namjerom da gradske stanove, njih više od 6,000, koriste socijalno ugrožena kućanstva i kućanstva koja imaju ispod prosječne prihode. Naslijeđeno stanje koje želimo prekinuti je da su značajan dio gradskih stanova koristili ljudi s prihodima daleko iznad prosjeka. U Zagrebu već godinama između 600 do 800 socijalno ugroženih obitelji čekaju na listi za dobivanje stanova dok su do sada u gradskim stanova živjele obitelji s visokim prihodima i plaćali najamnine između 100 i 250 EUR.

Sama Odluka regulira socijalni najam i priuštivo stanovanje, i sutra će se naći pred zastupnicima u Gradskoj skupštini. Nakon njenog usvajanja, gradonačelnik Grada Zagreba donijet će Zaključak o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad Zagreb. I prijedlog Oduke o najmu stanova i Zaključak o visini najamnine bili su u javnom savjetovanju, nakon kojega je usvojen niz prijedloga građana iznesenih u javnom savjetovanju.

Iznosi novih najamnina počet će se primjenjivati od 1. srpnja 2024. Dvije su kategorije najmoprimaca, gdje su u prvoj kategoriji oni koji zadovoljavaju kriterije za stanove za socijalno ugrožene time što ne prelaze 30% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba (koja trenutno iznosi 1,300 eura) u prethodnoj godini po članu kućanstva za višečlana, te 50% za samačka kućanstva. Oni će i dalje plaćati najamninu u visini zaštićene najamnine od 0,36 EUR/m2 (2,7 kuna po kvadratnom metru). To znači da će npr. za stan od 50 m2 plaćati mjesečnu najamninu od 18 eura.

U drugoj su kategoriji najmoprimci koji zadovoljavaju kriterije za priuštivo stanovanje, koji su podijeljeni u tri razreda s obzirom na visinu prihoda. Kućanstva koja imaju manje od 50% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini plaćat će najamninu na razini 12% prihoda, kućanstva od 50 do 80% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini plaćat će najamninu na razini 16% prihoda, a kućanstva koja imaju više od 80% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini, plaćat će najamninu na razini 24% prihoda.

Navedeni postotni iznosi prihoda od 12%, 16% i 24% umanjeni su temeljem prijedloga u javnom savjetovanju (u prvotnom prijedlogu iznosili su 15%, 20% i 25%).

Prag razine prihoda koja definira pravo na produljenje ugovora je također temeljem prijedloga u javnom savjetovanju podignut sa 70% na 80% prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba po članu kućanstva. Također, temeljem javnog savjetovanja uvedene su dvije osnove za umanjenje iznosa visine najamnine. Prvo, iznos najamnine se umanjuje za 20% u slučaju kad je član kućanstva osoba s težim ili teškim invaliditetom, odnosno III i IV stupnjem funkcionalnih nesposobnosti. Drugo, iznos najamnine se umanjuje za 20% za stanove u gradskoj četvrti Sesvete s obzirom na manje tržišne cijene najma.