Impressum

Izdavač:

Kulturosfera, 10.000 Zagreb, Bukovačka 195 A

Glavni urednik:

Milivoj Pašiček

Redakcija:

(Dana Anders)

Sveto Bjelić

Andrea Deskar

Branimir Fagač

Gordana Jelić

Željka Kovačević Andrijanić

Direktor prodaje:

Franjo Greguric