I TO JE HRVATSKA: Na magnetskoj rezonanci više od 30 posto mimo liste čekanja!

Državni ured za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da u većini bolnica značajan broj pacijenata koji je obavio postupak magnetske rezonance nije bio upisan na listu čekanja, na mjesečnoj bazi u većem broju bolnica i iznad 30 posto, stoji u priopćenju Državnog ureda za reviziju koje prenosimo u cijelosti. “Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće.

– dva izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti, i to prodaja dionica u društvu Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d. o. o. i prodaja dionica i poslovnih udjela u društvu Hrvatske ceste d. o. o. te

– 49 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za pet korisnika državnog proračuna, 32 lokalne jedinice (četiri grada i 28 općina), šest domova za starije, tri trgovačka društva na lokalnoj razini i tri neprofitne organizacije.

Izvješća su istoga dana dostavljena i DORH-u te objavljena na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju, http://www.revizija.hr/hr/izvjesca. Subjekti revizije učinkovitosti upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance bili su Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) te svih 20 zdravstvenih ustanova koje su početkom 2019. imale uređaje magnetske rezonance.

Predmet revizije bile su aktivnosti subjekata u vezi s vođenjem i upravljanjem listama čekanja za postupke magnetske rezonance te nadzorom nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.

Ciljevi revizije bili su:

– provjeriti vode li zdravstvene ustanove liste čekanja u skladu s propisima i imaju li cjelovite podatke o čekanju na postupke magnetske rezonance

– provjeriti normativno uređenje upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance

– provjeriti poduzimaju li se aktivnosti u vezi sa smanjenjem liste čekanja

– provjeriti osiguravaju li zdravstvene ustanove jednak tretman pacijentima u pristupu postupcima magnetske rezonance

– ocijeniti efikasnost sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.

Revizijom je, između ostalog, utvrđeno da: – u većini bolnica značajan broj pacijenata koji je obavio postupak magnetske rezonance nije bio upisan na listu čekanja; na mjesečnoj bazi u većem broju bolnica i iznad 30 %

-sustav omogućava da se pacijenti mogu naručiti za isti pregled u više bolnica, što utječe na produživanje listi čekanja

– pojedine bolnice na svojim mrežnim stranicama nemaju objavljene liste čekanja ili ih nisu ažurirale ili ne sadrže podatke o slobodnim terminima za taj pregled ili nemaju objavljene sve preglede koje obavljaju

– liste čekanja po bolnicama i centralna lista na stranicama HZZO-a nisu usklađene te pacijenti nemaju točan podatak o danima čekanja na pojedini postupak u određenoj bolnici

– u 2019. ugovoreno je preko 9 000 pregleda magnetskom rezonancom u privatnim klinikama, a u isto vrijeme nije se analiziralo zbog čega su liste čekanja tako duge

– nisu doneseni standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ni pravilnik o medicinski opravdanom roku u kojem se mora pružiti zdravstvena zaštita

– i HZZO obavlja kontrole lista čekanja i u većem broju bolnica utvrđeni su propusti u vođenju lista čekanja.

Za sve nepravilnosti i propuste dani su nalozi i preporuke bolnicama, Ministarstvu zdravstva i HZZO-u, kako bi liste čekanja bile transparentne, sadržavale sve podatke koji bi pacijentima pružali uvid u kojoj bolnici se koliko čeka na pojedini pregled i kako bi se osigurao jednak tretman pacijentima u dobivanju zdravstvenih usluga. Prema podacima bolnica, na koncu rujna 2019., bilo je 47 397 upisanih pacijenata na listama čekanja za postupke magnetske rezonance s prosječno 331 danom čekanja.

Najmanji broj upisanih pacijenata je 174 (Opća županijska bolnica Pakrac), a najveći 9 619 (Klinički bolnički centar Zagreb). Prosječan broj dana čekanja za postupke magnetske rezonance je od 50 (Opća županijska bolnica Pakrac) do 608 dana (Opća bolnica Pula).

Ocijenjeno je da je upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance u sedam bolnica učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja, jer su utvrđeni određeni propusti koji ne utječu bitno na upravljanje listama čekanja za postupke magnetske rezonance, dok je u Ministarstvu zdravstva i HZZO-u te 13 bolnica djelomično učinkovito, jer su utvrđene značajnije nepravilnosti i propusti u vezi s vođenjem liste čekanja, osiguravanjem jednakog tretmana pacijentima u pristupu postupcima magnetske rezonance te funkcioniranjem sustava nadzora nad vođenjem i upravljanjem listama čekanja.”

Komentiraj