HURO UPUTILA NAPUTAK: Svim korisnicima mjere roditelj odgojitelj

Zavrzlame oko revidiranja mjere roditelj odgojitelj nastavljaju se. Hrvatska udruga roditelja odgojitelja novim se priopćenjem obratila korisnicima ove mjere.

“Ovim priopćenjem želimo informirati medije, a tim putem i sve korisnike mjere roditelj odgojitelj, koje smo dužni uputiti u proceduru uslijed najavljenih zaprimanja novih pojedinačnih akata od strane Grada Zagreba. Obzirom da imamo saznanje kako je gradska uprava krenula s pisanjem novih zaključaka (njih skoro 5500 komada) kojima svakom korisniku, u skladu s novom gradskom Odlukom, želi ograničiti ili ukinuti pravo na mjeru roditelj odgojitelj, svaki pojedinac dužan je pokrenuti upravni postupak – iskoristiti pravo na prigovor.

Pisani prigovor šalje se gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koji je dužan očitovati se i u slučaju odbijanja prigovora svakog korisnika čekao bi pojedinačni upravni spor što pak iziskuje dodatna novčana sredstva. Uputa o pravnom lijeku pisat će na novom zaključku koji će korisnici zaprimati, ali najbitnije je pridržavati se navedenog roka, koji je samo 8 (osam) dana.

Dakle, želimo sve korisnike obavijestiti, da bez obzira na podnesak koji je udruga HURO 24. listopada ove godine predala na Visoki upravni sud, kojim se traži ocjena zakonitosti nove gradske Odluke i u slučaju da je ponovo nezakonita tražimo njeno poništenje, ovisno o razvoju te situacije, moguće je kako će svaki korisnik trebati ići pojedinačno u tužbe (nadamo se da do toga neće doći, jer smo pravovremeno o svemu obavijestili Visoki upravni sud vrlo opsežnim i argumentiranim dokumentom).

Udruga HURO je za potrebe VUS-a angažirala odvjetnički tim: odvjetnicu Maju Međugorac i odvjetnika Nikolu Plešu, a sa svojom stručnošću i upućenosti u cijeli ovaj predmet stavili su se na raspolaganje i za pisanje prigovora svakom korisniku mjere koji im se obrati. Ističemo kako je odvjetnička tarifa pojedinačno za svakog korisnika koji tako piše i prilaže prigovor 625,00 kuna, a opširnije o tome svi mogu pročitati u današnjem tekstu na našoj internet stranici Naputak korisnicima mjere o postupanju nakon primitka novog pojedinačnog akta na kojoj su navedeni i info kanali za sve dodatne upite (tel.: 099/834 7911, 091/799-1579 i 091/930-977, te e-mail: info.udrugahuro@gmail.com).”