HRVATSKA NA UDARU EU: Ne prenose se pravila o razvoju karijere i obiteljskom životu

Iako nova pravila trebaju omogućiti građanima da razvijaju karijeru i obiteljski život, uz istovremeno povećanje njihove opće dobrobiti, čak se u 11 članica EU-a među kojima je i Hrvatska još ne prenose nova pravila.

Postoji niz razloga zašto se EU Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života iz 2019. smatra pravom prekretnicom za zaposlene roditelje i pružatelje skrbi.

Među inima to je i pravo da zatraže skraćeno ili fleksibilno radno vrijeme te fleksibilnost na mjestu rada što se odnosi na sve zaposlene roditelje s djecom do 8 godina i sve pružatelje skrbi.

Međutim, iako nova pravila trebaju omogućiti građanima da razvijaju karijeru i obiteljski život, uz istovremeno povećanje njihove opće dobrobiti, čak se u 11 članica EU-a među kojima je i Hrvatska još ne prenose nova pravila, piše Poslovni dnevnik.

Rok za to je istekao 2. kolovoza 2022., a nakon službene opomene na snazi je sad travanjska odluka Komisije kojom se nastavljaju postupci započeti protiv Belgije, Češke, Irske, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske, Cipra, Luksemburga, Austrije i Slovenije.

U ovoj fazi to znači obrazložena mišljenja Komisije navedenim člancima zbog povrede prava. Sve imaju dva mjeseca da poduzmu mjere za usklađivanje s obrazloženim mišljenjem, pa tako i RH, dok u protivnom EK može Sudu EU-a uputiti predmete protiv njih. Države članice imale su rok od tri godine da je prenesu u nacionalno pravo.