HRVATI DOISTA NESTAJU: Godine 2030. bit će nas tek 3,8 a 2050. jedva 3,3 milijuna!

Broj stanovnika našeg planeta trebao bi do 2050. godine dosegnuti 9,7 milijarda ljudi, kažu u svojem izvješću Ujedinjeni narodi, a danas nas je oko 7,7 milijardi.

Međutim, neće broj stanovnika rasti svugdje podjednako, već će se udvostručiti broj stanovnika subsaharske Afrike.

Hrvatska je, prema podacima UN-a, u skupini zemalja u kojima se očekuje smanjenje broja stanovnika od 11 do 24 posto.

Po tim procjenama 2030. moglo bi u Hrvatskoj živjeti 3,877 milijuna stanovnika, godine 2050. oko 3,365 milijuna stanovnika, a 2100. jedva 2,183 milijuna.

S najnovijim projekcijama bavi se i businessinsider.com, koji je donio listu 20 zemalja koje će se u sljedećih 30 godina suočiti s najvećim teškoćama u demografiji.

Ovo je spisak 20 zemalja:

20. Italija: Broj stanovnika će prema projekcijama za sljedećih 30 godina pasti sa 60,5 milijuna na 54,4 milijuna, odnosno za 10,1 posto

19. Kuba: Prema projekcijama za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 11,3 milijuna na 10,2 milijuna stanovnika, što je pad od 10,3 posto

18. Sjeverna Makedonija: Broj stanovnika prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 21 milijuna na 1,9 milijuna stanovnika, što je pad od 10,9 posto

17. Portugal: Za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 10,2 milijuna na 9,1 milijuna stanovnika, što je pad od 10,9 posto

16. Gruzija: Za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 4 milijuna na 3,5 milijuna stanovnika, što je pad od 11,8 posto

15. Poljska: Broj stanovnika Poljske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 37,8 milijuna na 33,3 milijuna stanovnika, što je pad od 12 posto

14. Mađarska: Prema projekcijama za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 9,7 milijuna na 8,5 milijuna stanovnika, što je pad od 12,3 posto

13. Estonija: Broj stanovnika Estonije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 1,3 milijuna na 1,2 milijuna stanovnika, što je pad od 12,7 posto

12. Grčka: Prema projekcijama za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 10,4 milijuna na 9 milijuna stanovnika, što je pad od 13,4 posto

11. Rumunjska: Broj stanovnika Rumunjske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 19,2 milijuna na 16,3 milijuna stanovnika, što je pad od 15,5 posto

10. Albanija: Za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 2,9 milijuna na 2,4 milijuna stanovnika, što je pad od 15,8 posto

9. Japan: Broj stanovnika Japana prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 126,5 milijuna na 105,8 milijuna stanovnika, što je pad od 16,3 posto

8. Moldavija: Za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 4 milijuna na 3,4 milijuna stanovnika, što je pad od 16,7 posto

7. Hrvatska: Broj stanovnika Hrvatske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 4,1 milijuna na 3,4 milijuna stanovnika, što je pad od 18 posto

6. Bosna i Hercegovina: Prema projekcijama za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 3,3 milijuna na 2,7 milijuna stanovnika, što je pad od 18,2 posto

5. Srbija: Za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 8,7 milijuna na 7,1 milijuna stanovnika, što je pad od 18,9 posto

4. Ukrajina: Broj stanovnika Ukrajine prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 43,7 milijuna na 35,2 milijuna stanovnika, što je pad od 19,5 posto

3. Latvija: Broj stanovnika Latvije prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 1,9 milijuna na 1,5 milijuna stanovnika, što je pad od 21,6 posto

2. Litva: Prema projekcijama za sljedećih 30 godina broj stanovnika past će s 2,7 milijuna na 2,1 milijuna stanovnika, što je pad od 22,1 posto

1. Bugarska: Broj stanovnika Bugarske prema projekcijama za sljedećih 30 godina past će s 6,9 milijuna na 5,4 milijuna stanovnika, što je pad od 22,5 posto