GRADONAČELNIK PENAVA: Nisu se stekli uvjeti za dvojezičnost u Vukovaru

Gradsko vijeće Vukovara raspravljalo je o tome jesu li se stekli uvjeti za proširenje prava nacionalnih manjina, odnosno da se uvede dvojezičnost za pripadnike srpske nacionalne manjine.

Zaključak je da se nisu stekli uvjeti za ćirilicu u Vukovaru, rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

“Moj zaključak je na tom tragu da se nisu stekli potrebni uvjeti i to sam obrazložio u zaključku. Ne smatram to svojim mišljenjem. To su činjenice i nitko me nije osporio niti će me osporiti‘‘, prenosi izjavu Media servis.