GRAD ZAGREB: Započela isplata novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

Prema obavijesti Gradskog ureda za financije, Ured za demografiju najavio je kako je korisnicima prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta započela isplata financijskih sredstava.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su ostvarili pravo:

– u 8. mj/2020. i 8. mj /2021. za prvo dijete

– u 8. mj /2019., 4. mj/2020., 12. mj/2020. i 8. mj /2021. za drugo dijete

– u 8. mj /2016., 8. mj /2017., 8. mj /2018., 8. mj /2019., 8. mj /2020. i 8. mj /2021. za treće i svako daljnje dijete.

Iz Ureda za demografiju naglašavaju kako se isplata ne vrši prema mjesecu rođenja djeteta već prema mjesecu u kojem je ostvareno pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.