GRAD ZAGREB: Krenula podjela građevinskog materijala za sanaciju šteta

Krenula je podjela građevinskog materijala za nužnu i hitnu sanaciju građevina stradalih na području Grada Zagreba uslijed novog potresa koji je središnju Hrvatsku pogodio 29. rposinca.

Izvor: Media servis

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić:

”Materijal će se dijeliti svaki dan od 10 do 18 sati. Kako je uočeno najviše oštećenja u gradskoj četvrti Brezovica, gdje je i prijavljeno najviše štete, materijal se može preuzeti na lokaciji Brezovačka cesta 98b kod objekta NK Brezovica”.

I građani s drugih područja Zagreba mogu zatražiti materijal za hitnu sanaciju.

”To mogu zatražiti preko vijeća gradske četvrti, predstavnika mjesnih odbora, a naš će Ureda za mjesnu samoupravo, koji koordinira te aktivnosti, po njihovoj telefonskoj prijavi, mailu ili u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora, isporučiti građevinski materijal također u razdoblju od 10 do 18 sati”.

Rekla je i o kojem se konkretno materijalu radi:

“Crijep, drvena građa, mort, vapnena glet, masa, opeke, opeke za dimnjake i ostala vrsta materijala što im na oštećenjima može koristiti”.

Komentiraj