GORAN ALEKSIĆ: Kako su banke izvele pljačku stoljeća

Ukupno je bilo plasirano 40 milijardi kuna CHF kredita. Kao pokriće banke su imale krajem 2008. 10,2 milijardi kuna CHF depozita, i 3,2 milijardi kuna primljenih CHF kredita. Nepokriveno je bilo 26,6 milijardi kuna CHF kredita odnosno 67% plasiranih CHF kredita nije imalo pokriće u valuti CHF, piše bivši saborski zastupnik Goran Aleksić, aktivist Udruge Franak koji godinam čini sve kako bi se razotkrile sve prijevare i vratio novac oštećenim građanima.

Na Facebooku Aleksić sve potanko pojašnjava:

Iz podataka HNB-a vidljivo je da banke nisu imale pokriće za najmanje 67% plasiranih CHF kredita, što znači da su se kockale euro i kunskim depozitima hrvatskih građana, koje su prebacivanjem u vanbilancu valutnim swapom pretvarale u CHF obvezu. Tako su banke iz euro i kunskih depozita plasirale CHF kredite, i pritom se kockale na više načina tuđim novcem. Jer, banke uopće nemaju svoj novac, nego za kredite koriste TUĐI novac, i njime se kockaju.

Bankarsko ponašanje bilo je rizično na više načina:
1. Uvalile su u rizik korisnike kredita s valutnom klauzulom CHF, i nisu ih o tim rizicima upozorile.
2. Uvalile su u rizik ljude koji su držali depozite u kunama i eurima, jer su njihove kune i eure koristile za CHF kredite, uz knjigovodstveno pretvaranje njihovih depozita u kunama i eurima u CHF, i to u vanbilanci, putem forward ugovora s valutnim swapom.
3. Uvalile su i sebe u rizik renomea, jer su mogle očekivati ako dođe do poremećaja svjetskog gospodarstva, da će im se sve to obiti o glavu, i da će enormno narasli dugovi korisnika kredita svakako biti razlog da se za to okrive banke, jer svjesno i namjerno nisu korisnike kredita upozorile na tu mogućnost.

Dogodilo se sve najgore. Svjetsko gospodarstvo je potonulo, CHF je skakao kao lud, i skakale su i obveze korisnika kredita. Tada se dogodila Udruga Franak i razotkrila tijekom sljedećih godina pljačku stoljeća koja se odvijala na nekoliko načina:
1. Manipulacijama kamatnim stopama, u svim vrstama kredita, bez obzira na valutu, i to u kreditima kako fizičkih, tako i pravnih osoba.
2. Nezakonitom naplatom narasloga tečaja CHF-a u CHF kreditima.
3. Izbjegavanjem zakonske obveze da se nezakonite kamate dovedu u red, fingiranjem zakonita ponašanja na način da su kamate definirane izvanugovorno.
4. Ugovaranjem nezakonitih zateznih kamata za kašnjenje u otplati, jer banka nema pravo svojom odlukom određivati zatezne kamate za naplatu zakašnjelih dugovanja.
5. Ugovaranjem općih uvjeta koji se mijenjaju odlukom banke, što je neodrediva ugovorna obveza, pa je kao takva ništetna.
6. Ugovaranjem nezakonitih izlaznih naknada.

Možemo reći bez imalo pretjerivanja da su u ugovorima o kreditu ugovaranim prije 2013. zakoniti samo podaci o banci i o korisniku kredita, većina drugih odredaba je nezakonito ugovorena. Bilo je to vrijeme kada su banke radile što su htjele, kako su htjele, i to sve pod blagoslovom HNB-a i kompletne državne strukture.

No, 2011. smo se udružili u Udrugu Franak, i razotkrili smo njihovu pljačku stoljeća kojom su ukrale fizičkim i pravnim osobama ukupno 30 milijardi kuna.

U sljedećim godinama moramo se svojski potruditi osvijestiti i fizičke, i pravne osobe o njihovim pravima, i pomoći im da vrate svoj teško stečeni novac iz banaka, jer taj novac bankama ne pripada, mada ih one i dalje mirno drže i prikazuju kao svoju likvidnost.

Veliki je posao iza nas, i veliki je posao pred nama!

Komentiraj