EUROSTAT UPOZORAVA: Ne zna se za sudbinu oko 10.000 djece – vjerojatno su žrtve kriminala

djeca, indija

Europski je dan suzbijanja trgovanja ljudima. U koordinaciji vladina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Kući Europe u Zagrebu održan je okrugli stol na temu ‘‘Trgovanje ljudima i migracijska kriza – rizici i poveznice‘‘.

Izvješće: Media servis

Sudionici su upozorili na rizik traffickinga kojem su izložena djeca i maloljetnici s migrantske rute koja je dijelom prolazila i kroz Hrvatsku. Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Branko Sočanac:

“Među tim žrtvama posebno je ranjiva skupina djece ili djece bez pratnje. Prema podacima Eurostata, negdje oko 10 tisuća djece ne zna se sudbina, gdje su, nestali su. Nije isključeno da su postali žrtve organiziranog kriminala. U ovom slučaju vjerojatno i trgovine ljudima‘‘, kazao je Sočanac.

Dio djece u Hrvatsku dolazi bez pratnje odraslih, upozorio je predsjednik osječkog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.

‘‘Znači oni su sami kretali. I naravno da se onda mora vidjeti, kao što imamo u domu za djecu u Osijeku, još jednu skupinu djece za koju se rješava gdje će otići, jer su došli sami bez ičega. Ta djeca su uvijek u riziku da budu žrtve traffickinga, da budu iskorištene seksualno ili za rad. Prema tome na tu djecu treba obratiti posebnu pozornost‘‘, rekao je Ramljak.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici ministarstva pravosuđa i unutarnjih poslova te Crvenog križa u suradnji s kojim je Hrvatski zavod za zapošljavanje distribuirao 3.000 letaka područnim uredima o suzbijanju potencijalnog trgovanja ljudima u području zapošljavanja.

Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima obilježava se od 2007. godine kada ga je proglasila Europska komisija.