EK PORUČILA HRVATSKOJ: Ukinite potpore za energiju do kraja ove godine

Europska komisija je preporučila Hrvatskoj da do kraja ove godine prestane s mjerama potpore za energiju, nastavi sa čvrstom provedbom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i programa kohezijske politike te smanji ovisnost o fosilnim gorivima bržim razvojem obnovljivih izvora.

Komisija je dala tri preporuke Hrvatskoj za ovu i sljedeću godinu. U prvoj preporučuje se da se mjere potpore koje se na snazi kako bi se gospodarstvu i stanovništvu smanjili troškovi energije obustave do kraja ove godine i da se uštede koje bi se tako postigle usmjere u smanjenje proračunskog deficita.

U slučaju novog povećanja cijena energije koje bi tražilo dodatne potpore te bi potpore trebale biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i poduzeća, trebale bi biti fiskalno priuštive i morale bi sadržavati poticaje za štednju energije.  Komisija je preporučila svim zemljama članicama da ukinu energetske potpore.

Druga preporuka kaže da Hrvatska treba nastaviti sa snažnom provedbom plana oporavka i otpornosti i da brzo dovrši poglavlje REPowerEU kako bi što prije krenula s njegovom provedbom. Također se preporučuje brza provedba programa kohezijske politike.

A u trećoj preporuci ističe se da je potrebno smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima bržim razvojem obnovljivih izvora, posebice energije vjetra i sunca i geotermalnih izvora, dovršavanjem nepotpunog zakonodavnog okvira, pojednostavljenjem administrativnih postupaka za izdavanje dozvola i postupaka za instaliranje opreme poput solarnih panela u višestambenim zgradama.

Navodi se kako Hrvatska uvozi oko 53 posto potrošene energije godišnje, iako ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima, naročito u energiji vjetra i sunca i geotermalnim izvorima. Polovina proizvodnje dolazi iz hidroelektrana, udio vjetroelektrana je povećan na 14 posto, ali je udio solarne energije svega jedan posto.

Preporučuje se i potpora malim proizvođačima obnovljive energije, poboljšanje prijenosne i distribucijske mreže električne energije, posebice poboljšanjem prijenosne veze između sjevera i juga zemlje i brže uvođenje pametnih brojila.