DOKTORSKI STUDIJ: Gotovo 4.000 želja za dotorskom titulom – više je žena

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u akademskoj godini 2020./2021. na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij bilo je upisano 3 987 doktoranada, od čega je gotovo 56% žena.

Izvor: Media servis

Najpopularniji je i dalje Zagreb. Najviše doktoranada bilo je upisano na doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, i to 61,5%, na Sveučilištu u Rijeci bilo ih je upisano 13,5%, na Sveučilištu u Osijeku 9,1%, na Sveučilištu u Splitu 7,9%, na Sveučilištu u Zadru 3,7%, na Hrvatskome katoličkom sveučilištu 2,1%, na Sveučilištu Sjever 1,3% i na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,5%, dok je najmanje doktoranada bilo upisano na Sveučilištu u Dubrovniku, i to 0,4%, navode iz Državnog zavoda za statistiku.

Doktorske studije u većem postotku upisuju žene, njih gotovo 56%, dok njihov udio varira od studija do studija. Najviše upisanih doktorandica ima Sveučilište Sjever, čak 88%, a slijedi Sveučilište u Zagrebu. Najmanje polaznica doktorskog studija bilježi Sveučilište u Slavonskom Brodu, gdje ih je manje od 11%.

Najviše doktorskih studija upisuju mladi i to mlađi od 30 godina, dok je najmanji udio studenata starijih od 55 godina. Najviše doktorskih studija upisano je iz područja tehničkih znanosti, a slijede društvene znanosti te prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo. Namanje studenata upisalo je biotehničke znanosti i interdisciplinarna područja.

U prošloj akademskoj godini doktorski studij upisalo je 5,3% stranih studenata, a najzastupljeniji su državljani Bosne i Hercegovine te Kosova, koji su uglavnom upisali doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu.

Najviše doktoranada, njih gotovo 97%, zaposleno je i to najviše u području obrazovanja, a slijede zaposleni u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi. Većina njih ujedno troškove svog studija plaća sama. Za 38,1% doktoranada trokove studija platio je poslodavac, a slijede stipendije i financiranje iz državnog proračuna.