CRNE BROJKE BANOVINE: Do sada su neuporabljiva 4.292 stambena objekta

Na području Sisačko-moslavačke županije prema najnovijim podacima, neuporabljiva su 4202 stambena objekta od dosad pregledanih 37 596.

Prijavljene su štete na ukupno 39 711 stambenih objekata

.Zbog vanjskih utjecaja neuporabljivo je 412 stambenih objekata, a privremeno neuporabljiv je 3691 stambeni objekt.

Bez oštećenja uporabljiva su 704 stambena objekta, njih 7287 uporabljivo je bez ograničenja, a s preporukom o postupnju uporabljiva su 16 833 stambena objekta.