CASTILLO U MEĐIMURJU: UNICEF je u Županiji stvorio vrijednosti i stekao dobre prijatelje

Župan Međimurske županije Matija Posavec sa suradnicima ugostio je Reginu Castillo, predstojnicu Ureda UNICEF-a Hrvatska s kojim je Međimurska županija provela vrijedan projekt Jamstvo za svako dijete, stvorivši uvjete za nastavak rada na jačanju obitelji u depriviranim sredinama.

Nasljeđe suradnje UNICEF-a Hrvatska i Međimurske županije uistinu je veliko: u 15 naših osnovnih škola proveden je projekt Škola podrške, kao i projekt Upshift kojim je potaknut razvoj poduzetničkih vještina kod mladih u cilju njihove pripreme za ulogu nositelja društvenih promjena. U tom su projektu naši učenici i nagrađivani i to učenici OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica i učenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec za projekt nazvan Klub unuka Čakovec. Velikim projektom Jamstva za svako dijete, vrijednog 3.216.000 eura, u Međimurskoj je županiji je poboljšan pristup cjelovitim uslugama zaštite djece i obitelji, uključujući osnaživanje roditelja i skrbnika te usluga rane intervencije u djetinjstvu.

Projekt je UNICEF proveo uz 12 partnera na terenu, sa sedam jedinica lokalne samouprave te Međimurskom županijom. Izgrađena su četiri objekta u romskim naseljima, te uspostavljeno pet centara za djecu i obitelji u općinama Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Orehovica i Pribislavec. Misiju ovoga projekta svojim će radom nastaviti Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurske županije, čija je ravnateljica Andrea Krznar i vodila navedeni projekt na našem području.

Zahvaljujući podršci UNICEF-a Hrvatska, odnedavno je u upotrebi i jedina senzorna dvorana na našem području, u Centru za ranu intervenciju MURID koja našim stručnjacima proširuje mogućnosti rada s djecom.

Da nastojanja UNICEF-a da dopru do svakog djeteta i pruže podršku u Međimurju uistinu imaju odjeka, svjedoči i nedavni ulazak Županijske bolnice Čakovec u UNICEF-ov pilot-projekt nazvan Komunikacija za svako dijete. Djeci s teškoćama u razvoju bit će omogućena potpomognuta komunikacija u bolničkom okruženju kako bi im se umanjio stres, a time pozitivno utjecalo i na ishod liječenja.

SURADNJA I PRIJATELJSTVO

Kako Regina Castillo završava svoju misiju u Hrvatskoj, župan Posavec predstojnici je čestitao na iznimnim rezultatima tijekom mandata i zahvalio na vrijednostima koje UNICEF ostavlja Međimurju: „Mnogi su ljudi u uspješnom projektu koji smo zajednički proveli usavršili svoje kompetencije, te imamo novu snagu s kojom ćemo predano nastaviti na zaštiti najranjivijih. Uz Centar za pružanje usluga u zajednici, Centar za pomoć u kući Međimurske županije, kao i potporama i ulaganjima Županije, stvaramo sigurnu zajednicu nadaleko prepoznatljivu po humanosti“, istaknuo je župan Posavec, dodavši da Međimurska županija kontinuirano uvodi modele pomoći djeci s razvojnim poteškoćama, starijima i nemoćnima, kao i sredstava potpore:

„U program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prijavili smo projekte obnove i izgradnje 17 vrtića s  ciljem da za svako dijete bude mjesta. Nedavno su nam prošli projekti za tri vrtića. Pomažemo gradnju novog regionalnog centra u Čakovcu za djecu i mlade s poteškoćama, a pred završetkom je opremanje novog objekta Regionalnog centra za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID. Gerontodomaćice našeg Centra za pomoć u kući dnevno obilaze cijelo Međimurje pružajući podršku starijima i nemoćnima, a umirovljenicima i osobama s invalidnošću na raspolaganju je besplatan prijevoz autobusom, ulaznice za bazene uz uključivanje u projekte namijenjene upravo tom dijelu naših građana. Gradit ćemo centar za starije i nemoćne, a ishodili smo i građevinsku dozvolu za centar palijativne skrbi“, kaže župan.

Također je naglasio da je iznimno važno da država preuzme financiranje vrtića, te tom snažnom demografskom mjerom rastereti roditelje, te lokalnoj samoupravi otvori mogućnost da više sredstava može usmjeriti prema sljedećoj, jednako važnoj kategoriji stanovništva, našim starijim i bolesnim sugrađanima.

Predstojnica Castillo naglasila je da je u Međimurskoj županiji naišla na suradljivost kakva se rijetko susreće: „Iznimna potpora koju ste nam pružili tijekom provođenja projekta bila je od presudnog značaja u dosezanju ciljeva koji su u Međimurju više nego vidljivi. Nigdje nismo naišli na takav odaziv i potporu i na tome vam od srca hvala. Dokazali smo da je sve moguće te da je i u najtežim uvjetima života ljudima moguće dati nadu i udahnuti snagu“, rekla je Regina Castillo.

Andrea Krznar, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici u Međimurskoj županiji, dodala je da 15 djelatnika ustanove nastavlja provoditi ciljeve projekta i osnaživati obitelji, s naglaskom na radu u romskim naseljima.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić Grlač također je zahvalila predstojnici Castillo na energiji koju je donijela u Međimurje: „Želim vam da u novom mandatu, u drugoj zemlji, naiđete na podršku i tim kakve ste imali u Hrvatskoj“, rekla je pročelnica Tošić Grlač.