BUDITE NOSTRADAMUS: “Judi u ovom gradu uvik su volili grube riči”, Bauk je citirao Smoju – zašto?

SDP-ov zastupnik Arsen Bauk ima na društvenoj mreži zanimljivu objavu koja je zaintrigirala javnost. Je li riječ o “splitskom slučaju”, o teškim riječima zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića, oje je uputio novinarki, a sve je kulminiralo ostavkama Ivoševića i gradonačelnika Ivice Puljka?

Na Facebooku Bauk piše:

“Judi u ovemu gradu uvik su volili tvrde, grube, žestoke i opasne riči ča praskadu, zvonidu i zunzidu, a bili su puni nepovirenja i zazira prema lipin, mekin besidan držeći se svoje stare poslovice: “Slaka justa šporko srce!”

I kad bi se prijatejski razgovarali, parilo je da se karaju.

A kad bi se zaista malo zakarali, furešto bi se čejade pripalo i bižalo, misleći da će sad sinit nozi i krv škropit.

Čili svoj svog nalazili su u gromovitin besidan, i sva otrov koja se u judskon organizmu skupi, iscidila bi se sa grubin ričima.

A lipe blage riči nisu tili trošit, čuvali su ji ka zlato u škrinjice i vadili bi ji i duperali polako, pomnjivo, za ritke zgode i prilike.”

Ovo ipak nije Nostradamus nego Miljenko Smoje u knjizi “Velo misto”