BENČIĆ O IZBORNOM ZAKONU: Zagreb ne može biti podijeljen u četiri izborne jedinice

Nižu se reakcije na odluku Ustavnog suda da se ukida Zakon o izbornim jedinicama te da isti prestaje važiti 1. listopada. Do tog datuma Sabor treba donijeti novi Zakon.

Izvor: Media servis

Sandra Benčić iz Platforme Možemo! izjavila je da stranka zagovara model GONG-a prema kojem bi se smanjio broj jedinica na pet ili šest. Dodaje da moraju biti zadovoljena tri kriterija:

„Prvi i osnovni kriterij je da nema izbora bez čišćenja biračkih spiskova i usuglašavanja spiskova s realnošću.

Druga stvar je da izborne jedinice moraju se podudarati s administrativnim granicama i da moraju tvoriti neku logičnu geografsku cjelinu.

Dakle, Zagreb ne može biti podijeljen u četiri izborne jedinice. Treći ključan kriterij je da glas mora vrijediti jednako, odnosno imati jednaku težinu u svim izbornim jedinicama.”

Da se popis birača mora revidirati smatra i Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista, no ističe da bi Hrvatska trebala biti jedna izborna jedinica.

„Da se pritom prag smanji sa 5% na 3% i da se posebno reguliraju pitanja manjinskih zastupnika te pitanja našeg iseljeništva.

Hrvati izvan domovine imaju svoja tri predstavnika, a manjine osam. Također ćemo se zalagati za mogućnost dopisnog glasovanja.”