BACITE TO U SMEĆE: Oštre reakcije na izjavu HAZU-a o Istanbulskoj konvenciji

UZ DAN ŽENA: Žene kreću u marš za svoja prava i kažu

Izjava HAZU-a vezana uz ratifikaciju Istanbulske konvencije naišla je na oštre kritike pojedinih udruga i stranaka.

“Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poslala je skandaloznu i sramotnu izjavu Predsjednici Republike Hrvatske, predsjedniku Hrvatskoga sabora i saborskim zastupnicima, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti u kojoj se određuje protiv usvajanja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji navodeći da se “dijelovi Konvencije temelje na rodnoj ideologiji”.

Nadalje, u izjavi se navodi da takva Konvencija nije u skladu sa tradicijom i identitetom hrvatskog naroda. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala bi težiti društvu znanja i znanosti, odnosno kritičkom promišljanju stvarnosti, nikako utvrđivanju tradicije, osobito ne lažne, a još manje promicanju novokomponiranog vjerskog fundamentalizma uvezenog iz SAD-a. «Rodna ideologija» nije znanstveni termin već fraza koju koriste vjerski fundamentalisti koji se zalažu protiv zaštite ljudskih prava žena. Ništa slično se nikada nije nalazilo ni u tradiciji ni identitetu hrvatskog naroda, već se radi o uvoznom fundamentalizmu koji proizvode velike vjerske organizacije u zapadnim zemljama, osobito SAD-u i prenose putem organizacija poput «U ime obitelji» «Ordo Iuris» i sličnih u manje zemlje poput Hrvatske.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svrstala se ovom izjavom uz vjerske fundamentaliste, a protiv prava žena. Zastupajući radikalne stavove fundamentalista, umjesto da temelji svoj stav na činjenicama i znanstvenim istinama takva institucija gubi u potpunosti svoj kredibilitet i svrhu. Tražimo Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti da cjelokupnoj javnosti, kao i institucijama kojima se obraćaju izlože na kojim znanstvenim činjenicama ili istraživanjima temelje svoj stav i zahtjeve prema institucijama. Takvo obrazloženje je minimum odgovornosti prema javnosti, jedne institucije čija je misija razvoj znanosti”, naveli su u priopćenju iz Ženske mreže Hrvatske.

Reagirali su i iz stranke Pametno. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Znanost se temelji na provjerljivim i dokazivim spoznajama, neovisnima od uvjerenja i vrijednosnih sudova samih znanstvenika. Znanstvenici stoga imaju odgovornost ne samo promicati znanstvene spoznaje nego i djelovati kao stručni i moralni autoritet, ali i korektiv, za sve dionike društva koji dovode u pitanje ljudska, znastvena i civilizacijska postignuća. Hrvatska akedemija znanosti i umjetnosti (HAZU) nije u tom kontekstu, nažalost, već dugo na razini imena kojega nosi, a posebno je to slučaj kada dopušta da u njeno ime istupaju i sramote je pojedinci i skupine koji, zaslijepljeni osobnim interesima i politikanstvom, zastupaju nakaradne stavove oprečne svemu onome što znanost jest.

Kao stranka koja se snažno zalaže, ne samo za razvoj znanosti i obrazovanja nego i uopće za politike utemeljene na dokazima i činjenicama, Pametno odbacuje i osuđuje izjavu nekakvog “Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo” HAZU kojim se, zbog izmišljene rodne ideologije te sramotnim stavovima preuzetim od retrogradnih i dogmatskih klerikalnih udruga, u pitanje dovodi Istanbulska konvencija i njena ratifikacija u RH.

Pametno poziva HAZU i sve znanstvenike u Hrvatskoj da se ograde od takve izjave i eksplicitno izraze svoje neslaganje s uratkom akademika Ježića i njegovih suradnika. Adresante izjave, predsjednicu Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora i saborske zastupnike, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i cjelokupnu hrvatsku javnost pozivamo, pak, da izjavu odlože u najbliži spremnik za smeće”, prenosi Media servis.