AMANDMANI NA PRORAČUN: Evo što je sve zatražio SDP grada Zagreba

Gradska organizacija SDP-a Zagreb predstavila je svoje amandmane na proračun Grada Zagreba za 2023. godinu, koji će se naći pred zastupnicima na idućoj sjednici Gradske skupštine 8. prosinca.

V.d. predsjednika zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić je obrazložio amandman o podizanju imovinskog cenzusa za stjecanje prava na novčanu naknadu za umirovljenike, sa sadašnjih 1.700 kuna na 1.800 kuna. ”Navedenom izmjenom proširio bi se krug korisnika naknade za 2300 novih korisnika“, naveo je Kolarić, te dodao i kako su predložili podizanje dosadašnjeg iznosa naknade za dodatnih 100 kn umirovljenicima čija je mirovina manja od 1.500,00 kuna, dok bi u kategoriji umirovljenika s mirovinama 1.500,00-1.800,00 kuna naknada ostala 200 kuna.

Korisnicima tzv. nacionalne mirovine koji su do sada primali naknadu od 400 kuna, ista bi se podigla na 500 kn. Navedene kategorije umirovljenika primaju i naknadu za Božić i Uskrs ukupnog iznosa do 400 Kn, a amandmanom smo predložili da ovu naknadu primaju i osobe s invaliditetom, koje do sada nisu uživale ovo pravo. Ukupna godišnja izdvajanja temeljem ovog amandmana iznosit će više od 20 milijuna kuna”, rekao je Kolarić.

Naveo je i kako se ‘SDP založio za osiguranje novih smještajnih kapaciteta domova za starije osobe na području Grada Zagreba, i to povećanjem kapaciteta postojećih domova za starije osobe – dogradnjom, zatim izgradnjom novih domova za starije osobe i/ili uzimanjem u zakup odgovarajućih objekata, odnosno iznalaženja drugih primjerenih rješenja a radi ostvarenja navedenog cilja na način da se osigura smještaj za nove korisnike’. Kolarić je dodao i kako će se usvajanjem SDP-ovih amandmana ojačati kapaciteti za teško bolesne i umiruće osobe na području Grada Zagreba, a u svrhu pružanja palijativne skrbi. Još jednim amandmanom zagrebački SDP traži povećanje sredstava namijenjenih isplati mjesečnih akontacija za redovno održavanje škola i vrtića kojima je Grad osnivač.

”Svjedoci smo povećanih troškova koje odgojno-obrazovne ustanove u Gradu Zagrebu imaju uslijed inflacije uzrokovane globalnom krizom. Uz to, u ovo postpandemijsko doba, smanjeni su i vlastiti prihodi koje su odgojno-obrazovne ustanove ostvarivale iznajmljivanjem sportskih dvorana i ostalog prostora klubovima, udrugama i skupinama građana. Sredstva su se najčešće koristila i za redovito održavanje škola, a dijelom i za nabavu didaktičke opreme”, izjavila je potpredsjednica zagrebaćkog SDP-a Tanja Djaković.

”Valja napomenuti da su trenutna sredstva namijenjena redovitom mjesečnom održavanju škola gotovo upola manja nego što su bila prije 2011. godine, nedostatna su, a i stalno kašnjenje u njihovoj isplati dodatno otežava rad škola i vrtića. To uzrokuje kašnjenje u podmirivanju troškova prema dobavljačima koji zbog toga otkazuju dostave potrebnih materijala i usluga. Nedostatnost sredstava uzrokuje i dodatne troškove zateznih kamata zbog nemogućnosti redovitog podmirivanja troškova komunalnih usluga i energenata”, dodala je Djaković. Predsjednica Foruma žena GO SDP Zagreb Ljiljana Đurica ukazala je na problem menstruacijskog siromaštva u Hrvatskoj, o čemu svjedoče i rezultati istraživanja Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter.

”U istraživanju je skoro 12 posto ispitanica navelo je kako nemaju dovoljno menstruacijskih potrepština, a još toliko ih je naveo kako si iste ne mogu priuštiti. Pojedini gradovi u Republici Hrvatskoj, kao i neke obrazovne ustanove, već su omogućile besplatne menstrualne potrepštine. Zato smo se založili za pilot projekt Besplatne menstrualne potrepštine u učeničkim domovima, osnovnim i srednjim školama kojima upravlja Grad Zagreb, kroz koji bi se osigurala sredstva za besplatne menstrualne potrepštine, edukacija i upoznavanje s višekratnim menstrualnim ulošcima u izabranim ustanovama kojima upravlja Grad Zagreb”, rekla je Đurica. SDP će uložiti amandman za očuvanje kvalitete i dubine vode pogodne za sport, rekreaciju i kupanje na Jarunu.

”Višegodišnja nebriga posljedično dovodi do ograničavanja funkcija jezera za sportsko-rekreativnih aktivnosti, a posebice sportska natjecanja više razine”, rekla je SDP-ova zastupnica u Skupštini Davorka Moslavac Forjan. ”Trend smanjenja dubine i volumena vode te pogoršanje kakvoće vode tijekom zadnjih deset godina rezultiralo je i povremenim nezadovoljavajućim ocjenama kvalitete vode na pojedinim plažama po završetku sezone kupanja.”

Amandmanima na proračun za 2023. zagrebački SDP zatražio je analizu i utvrđivanje postojećeg biološko-ekološkog i hidrološkog stanja jezera, potom provođenje osnovne mjere revitalizacije – uklanjanje sedimenta („izmuljivanje“), te provođenje ostalih mjera revitalizacije – sanacija erodirane obale i učvršćivanje pokosa, čišćenje kanala-ispusta u Savu te modernizaciju sustava oborinske i komunalne odvodnje.

Ukupna vrijednost SDP-ovih amandmana na proračun iznosi više od 40 milijuna kuna, a iz stranke poručuju da su svjesni teškog života sve većeg broja građana nastojali pripomoći najugroženijim skupinama te doprinijeti općoj kvaliteti života u Zagrebu.