ŽENE SVE OBRAZOVANIJE: Na nekim su područjima nadmašile muškarce

Podijelite članak

ONI TREBAJU OBRAZOVANE: Ovo je 13 zemalja u kojima vas čeka siguran posao

Žene u Hrvatskoj sve su obrazovanije i najnoviji podaci govore kako su po tome ne samo ravnopravne, nego su i pretekle muškarce!

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta u akademskoj godini 2016./2017., studentice su činile 56,7%. Više od dvije trećine ukupnog broja studentica upisalo je visoka učilišta s područja društvenih znanosti (77,1%). Ako uspoređujemo omjer muškaraca i žena, najveći udio, 74,6%, činile su studentice upisane na visoka učilišta iz područja biomedicine i zdravstva. U odnosu na akademsku godinu 2006./2007. ukupan broj upisanih studenata povećao se za 17,8%, a doprinos studentica u tom povećanju bio je znatno veći i iznosio je 71,2%.

Šezdeset posto diplomiranih studenata su žene

Promatrajući unatrag posljednjih desetak godina, udio studentica koje su diplomirale na visokim učilištima u ukupnom broju diplomiranih nije se znatnije mijenjao te se kretao oko 60%. S obzirom na to da najveći broj studentica upisuje visoka učilišta iz područja društvenih znanosti, ne iznenađuje činjenica da ih najviše i diplomira na istom području.

Žene doktoriraju u kasnim tridesetima

Žene su prisutnije i na doktorskim studijima. Udio doktorica znanosti u 2016. iznosio je 55%. Najveći broj žena doktorirao je u području biomedicine i zdravstva, društvenih znanosti, te prirodnih znanosti, a najmanji u umjetničkom području. Iako je u 2016. većina doktorica znanosti imala između 30 i 34 godine, njihova prosječna starost iznosila je 38,1 godinu.

Žene sve obrazovanije

U pola stoljeća zabilježene su velike promjene u području obrazovanja žena. Ako promatramo žene u dobi od 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, vidljivo je da su žene kroz desetljeća sve obrazovanije. Naime, prema podacima Popisa stanovništva 1961., čak je 92,4% žena imalo osnovno obrazovanje ili manje, a njih svega 0,8% visoko obrazovanje.

S druge strane, podaci posljednjeg Popisa stanovništva 2011. pokazuju da je najveći broj žena, točnije gotovo polovica ukupnog broja, imao srednjoškolsko obrazovanje.

Na području visokog obrazovanja zabilježene su najveće promjene. Udio visokoobrazovanih žena iznosio je 16,7%, dok je udio visokoobrazovanih muškaraca iznosio 16%.

Visoko obrazovanje je tako jedno od područja u kojem žene ne samo da su postigle ravnopravnost s muškarcima, već su ih i prestigle.

Žene najbolje plaćene u djelatnosti financija i osiguranja

Promatrajući prosjek za 2016., 52,3% radno sposobnog stanovništva činile su žene, dok su u zaposlenima činile gotovo polovicu ukupnog broja zaposlenih, odnosno 45,9%.

Prosječna mjesečna neto plaća žena u 2015. iznosila je 5 305 kuna te je bila za 10,9% manja od prosječne mjesečne neto plaće muškaraca. Najnižu neto plaću imale su žene zaposlene u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (3 871 kunu) i prerađivačkoj industriji (4 427 kuna), dok su najvišu neto plaću imale žene zaposlene u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (7 351 kunu) te informacijama i komunikacijama (7 067 kuna).

U dva područja djelatnosti žene su imale veće plaće od muškaraca, i to za 8,3% u građevinarstvu te za 0,2% u rudarstvu i vađenju.

Djelatnosti u kojima dominiraju žene

Najveći broj zaposlenih žena u pravnim osobama u 2016. bio je u djelatnostima trgovine na veliko i na malo (18,6%) te obrazovanja (14,9%), dok je najveći udio zaposlenih žena bio u djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (78,4%) te obrazovanja (78,2%).”

Komentiraj