VIDEO: ZLATNA PIRUETA – Evo kako pleše kći predsjednice Katarina Kitarović