HSP PREDLOŽIO: U Dugopolju 10.000 kuna za novorođenče, za svako iduće još 10.000!

Podijelite članak

Na sjednici OV Općine Dugopolje klub vijećnika Hrvatske stranke prava – HSP predložio je vijeću dvije inicijative koje su od bitnog interesa za mještane Dugopolja.

Jedna je podizanje komunalnog standarda mještana, a druga je prodemografska mjera s ciljem olakšavanja života mladih obitelji.

HSP je predložio da se u cilju olakšavanja  života mladim obiteljima u Općini Dugopolje poveća visina naknade za svako novorođeno dijete  na način  da se dodijele novčani iznosi kako slijedi

Za prvo dijete 10.000,00 kn,
za drugo 20.000,00 kn,
za treće 30.000,00 kn,
za četvrto 40.000,00kn
za svako sljedeće dijete po 10.000,00 kn više.

Predložili smo također da se donese Odluka o „besplatnom“ priključku na kanalizacijsku mrežu svih mještana koji se do sada nisu priključili a imaju uvjete za spajanje na istu, s jasnim ciljem povećanja komunalnog standarda naših mještana.

Obadvije HSP-ove inicijative su prihvaćene  uz napomenu da će stručne službe Općine Dugopolje  naše inicijative pravno uobličiti  i u službenoj formi će biti jedna od točaka dnevnog reda na idućoj sjednici Općinskog Vijeća Dugopolja te prihvaćene od strane općinskih vijećnika.

Komentiraj