HAKOM UPOZORAVA: Pazite na ove SMS poruke – mogli bi ih skupo platiti!

Podijelite članak
Ilustracija
Ilustracija

Zbog prijava nekih korisnika HAKOM pokreće inspekciju nad tvrtkom, koja je ljudima slala zavaravajuće poruke.

HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je obavijestila javnost kako pokreće inspekcijski nadzor nad tvrtkom DIMOCO, operatorom usluga s posebnom tarifom, a na temelju prijava korisnika zbog mogućih prijevarnih radnji.

Prijavljen je zavaravajući pokušaj nagovaranja korisnika da aktiviraju uslugu tako da im se na uređajima prilikom pretraživanja interneta prikaže informacija kako je uređaj zaražen s više računalnih virusa, za čije je uklanjanje potrebno instalirati određenu aplikaciju.Na taj su se način korisnici zapravo upućivali na slanje SMS-ova na kratki SMS kod, a što je korisnicima naposljetku izazvalo neplanirane i neželjene troškove. Isto tako, korisnici su nagovarani i da, ako žele osvojiti telefon, aktiviraju usluge s posebnom tarifom

HAKOM upozorava korisnike kako je u slučaju ovakvog načina promidžbe najbolje zanemariti poruku i ne aktivirati usluge s posebnom tarifom kako bi izbjegli neželjene troškove. HAKOM kao neovisno nacionalno regulatorno tijelo za područje elektroničkih komunikacija nadležan je za provedbu Zakona o elektroničkim komunikacijama i pripadajućih pravilnika te ukoliko se utvrdi da je postupanje operatora bilo u suprotnosti sa zakonom, tada će se donijeti mjere koje bi takvo postupanje spriječilo u budućnosti.

Komentiraj