DILBER O GOTOVINI: Jedini sam znao gdje je general dok se skrivao – ni supruga Dunja to nije znala

Moglo bi Vas zanimati...